Pod?oga uk?adana na "klik" czy klejona do pod?o?a - czyli rodzaje pod?óg i sposoby ich monta?u

W przypadku pod?óg drewnianych, ze wzgl?du na mo?liwo?ci w zakresie monta?u, wyró?niamy zasadniczo dwa typy rozwi?za? :
1) pod?ogi, które musz? by? klejone do posadzki,
2) pod?ogi, które mog? by? klejone do posadzki, ale równie? mog? by? uk?adane swobodnie tj. "na p?ywaj?co".

Do tych pierwszych zaliczymy desk? lit? i dwuwarstwow? (mo?liwe, ?e istniej? wyj?tki od regu?y, ale w uproszczeniu mo?na przyj?? taki podzia?). Do tych drugich desk? trójwarstwow?, potocznie nazywan? desk? barlineck?. 

Tak? pod?og? mo?emy szybko u?o?y? bez u?ycia kleju - ani na ??czeniu desek (mamy tutaj po??czenie zatrzaskowe typu "klik") - ani od spodu desek (pod?oga uk?ada jest swobodnie na podk?adzie - najcz??ciej korkowym). Deska barlinecka jest wi?c ekspresow? pod?og? drewnian?, cz?sto okre?lan? jako panel drewniany.
Uwaga ! Nie jest to jedyna mo?liwa metoda jej monta?u.
Desk? barlineck? mo?emy równie? klei? do posadzki (wtedy nie u?ywamy ju? ?adnych podk?adów ani foli) - deski s? zapinane, mi?dzy sob?, "na klik" i jednocze?nie ich spód jest klejony do posadzki. Wi?kszo?? nabywców wybiera jednak wariant uk?adania bez klejenia - z uwagi, i? jest du?o prostszy i szybszy.

A te? wró?my do deski litej i dwuwarstwowej.
Pod?óg tych nie u?o?ymy "na klik". Musimy z góry za?o?y? klejenie do posadzki.
Rozwi?zanie to ma swoje plusy. Pod?oga przyklejona jest cichsza i ?atwiej j? odnowi? (szlifowa?). 

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
    Deski lite     Deski dwuwarstwowe     Deski trójwarstwowe     Rodzaje wykończeń powierzchni podłóg     Sposoby montażu     Podłogi na ogrzewanie podłogowe    
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/parkiety/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0